יצירת קשר

,Sincerely yours

Yomi Barki
Marketing  Manager

Mobile.       +972-50-7292262
Tel.              +972-73-5506078
Fax.             +972-73-5567268
E-mail.        yomi@rmolds.com
Web Site.    www.rmolds.com

נושא הפנייה
שם העסק:
שם פרטי:
שם משפחה:
תפקיד:
מספר טלפון:
נייד:
אימייל:
אתר (URL):
צירוף קובץ:
הערות:
קוד אבטחה:
(אנא הזן את קוד האבטחה למטה)